CÔNG TY CỔ PHẦN
CẤP NƯỚC TÂN HÒA

Đăng Ký Định Mức Nước

Lưu ý:
1. Quý khách hàng vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin kèm hình ảnh CCCD.
2. Đối với Quý khách hàng không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM, vui lòng cung cấp thêm hình ảnh CT01/CT07/CT08.
3. Trong trường hợp khách hàng không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ hồ sơ, yêu cầu của Quý khách không thể thực hiện được.
Clip hướng dẫn thao tác